Bilgi Ancak İdrak ile Buluştuğunda Hakikate Dönüşür

Blue Lotus Akademi / Theta Healing-Bilgi Ancak İdrak ile Buluştuğunda Hakikate Dönüşür

Bilgi ancak idrak ile buluştuğunda hakikate dönüşür

Bilmek hali okumakla edinilemez
Yadsıdığın her bilgi hakikatin bir parçasıdır
Her bilgiyi karalamak, sadece kendi söylemine bildiğine güvenip onu yaymak sonsuz bilgiyi sınırlandırır..

Bir eylemi kınayıp yargılarken kendi eyleminde benzer yanılgıları yapmak kendi içindeki çelişkinin yansımasıdır

Sadece zihinle olmaz
Sadece egosal kimlikle olmaz
Yargı ile asla olmaz

GÖNÜL ehli bilir
Gönülden süzülen bilgi zihinle buluştuğunda kıymetli olur
Sonra eylem gelir sonra yol yöntem strateji gelir

Kim neye inanıyorsa onun yoludur
Ona iyi gelir
Bir diğerini düzeltme , doğrultma sorumluluğu sana ait değil
Herkes kendi doğrusunu ve kaderini yaşar..
Saygı duyabilmek
Saygı duyulmayı getirir
Kendine saygılıysan herkese olursun
Vesselam !

Ayşe Bilgen/  Ağustos, 2023