EVRENDE HATA YOKTUR

Blue Lotus Akademi / Theta Healing-EVRENDE HATA YOKTUR

 

“Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" (Kamer suresi, ayet 49)

Allah evrendeki her şeyi tekvin sıfatının gereği olarak yaratmıştır. Kur'anı Kerim'de geçen "O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır... Her şeyi o yaratmıştır." (En'am suresi 101) ayeti bütün varlıkların Allah tarafından yaratıldıklarını ifade etmektedir. Çünkü yaratmak sadece Allah'a özgüdür. O, bir şeyin olmasını istediğinde sadece ona ol demesi yeterlidir.

Evrende hata yoktur. Tesadüf yoktur sadece tevafuk vardır.

Yolculuk ve tekamül vardır. Yaşadığımız olaylar karşısında üzülmeden, kızmadan, içerlemeden önce bir an durup hatırlamak. "Olanda hayır vardır"... Ruhun yolculuğunda zihin ve bedenimizin bu tekamüle hizmet etmek üzere verildiğini hatırlamak. Halden hale geçerken tek gerçeğin "şu an olduğunu" hatırlamak

Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal

Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

(Bâkî)

(Bu âleme Hz. Davud gibi bir ses bırak¸ çünkü bu dünyada kalıcı olan güzel bir sestir.)

Tekamül yolculuğunun idrakine varmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum

Olanı kabul etmenin mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum

 

1 Şubat 2020

Ayşe Bilgen