SCHUESSLER MİNERALLERİ TERAPİSİ VE YÜZ ANALİZİ

Blue Lotus Akademi / Theta Healing-SCHUESSLER MİNERALLERİ TERAPİSİ VE YÜZ ANALİZİ

Dr. William Heinrich Schuessler, Alman homeopat ve biyokimya uzmanıdır. Hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Oldenburg’ta 1898 yılında ölmüştür. 15 yıldan uzun bir süre homeopat doktor olarak görev yaptıktan sonra kendi teorisini geliştirmiştir.

Dr. Schuessler, hücre ve mineraller üzerinde çalışmaya odaklanmış ve insan vücudunda en sık rastlanan mineralleri tespit etmeye çalışmıştır. Bu amaçla, krematoryumdaki cesetlerin küllerini analiz ederek belirli doku ve hücrelerde en belirgin düzeydeki doku tuzlarını tespit etmiştir.

Mineraller, vitaminlerde olduğu gibi konsantre formda alındıklarında tek bir hücreye ulaşmasının mümkün olamayacaktır. Bu nedenle, Dr. Schuessler, homeopatideki gibi maddelerin dilüsyonu fikrini adapte etmiştir. Böylece, mineraller inceltilmiş ve potansiye edilmiştir. Bu şekilde mineraller tek bir hücreye erişecek hale gelmiştir. Tuzlar hücre içerisindeki dengesizliği ortadan kaldırabilecek ve gerektiğinde kan dolaşımından daha büyük mineral tuzları almak için tetikleyecektir.

Mineral tuzları hücre içerisinde çalıştığından bunlara “hücre tuzları (cell salts)” veya “doku tuzları” denir. Bu biyolojik beden içinde gerçekleşen bir kimya olduğu için “biyokimyasal hücre (doku) tuzları” adı verilmektedir.

Schuessler tuzlarının amacı eksik minerallerle vücudu desteklemenin ötesinde, insan vücudunu, alınan besinlerden eksik olan minerallerin absorpsiyonunu iyileştirmek ve dokuları yeniden düzenlemektir.

 

12 Biyokimyasal Doku tuzu:

BİYOKİMYASAL YÜZ ANALİZİ:

1891 yılında doğan Kurt Hickethier Schuessler mineral eksiklğinini yüz tanısı yöntemiyle bulunabileceğini ileri sürmüştür. Hicketier’e göre vücutta bulunan her bir mineralin eksikliği yüzde kendini belirli şekille gösterir. Hicketier 24 farklı işaret keşfetmiştir; bu işaretler yüzdeki renk,çizgi, parlaklık, yağlı görünüm, gözenek, sarkma şeklinde görülür.

Yüz analizini takiben alınan Schuessler mineralleri hücre düzeyinde

• Yapıyı düzenleme

• Fonksiyon artışı

• Temizleme

• Hücrenin temel regülâsyonu

1. Stimülayon terapisi:

Mineral tuzların çok küçük miktarlarda asimilasyonu, hücrelerin mineralleri diğer kaynaklardan da almasını uyarır. Böylece hücreler, besinlerden gerekli mineralleri almaya ve ihtiyaç duydukları miktarı özümsemeye başlar.

Stimülasyon terapisi için çok küçük miktarlar bile yeterlidir.

2. Replasman (Yerine koyma) terapisi:

Homeopatik olarak inceltilen mineral tuzlar hücrelerdeki mineral eksikliğini dışarıdan başka herhangi bir besin ya da mineral takviyesi olmadan yerine koymaktadır. Bu amaçla yüksek dozlarda alınır. Uygun minerallerle beslenir, tüm vücut fonksiyonları en iyi bir şekilde kendini düzene sokar ve organizma yine sağlıklı olabilir.


 

SCHUESSLER MİNERALLERİ SEMİNERİ:

 

Sunum:

Ecz. Ayşe BİLGEN (SCHUESSLER MİNERAL TERAPİSTİ)

 

Seminer Süresi: 2 gün

 

Kayıt:

info@bluelotusakademi.com

 

* Sayfada yer alan notlar bilgi vermek amaçlıdır. Hekimin uygulayacağı tanı ve tedavi yerine geçmez. Saglık sorunları için bir hekime danışılması hatırlatılır.