KÖK ÇAKRA; "YERYÜZÜNDE GÜVENDEYİM"

Blue Lotus Akademi / Theta Healing-KÖK ÇAKRA;

 

Çakralar bedenimizde bulunan enerji alanlarıdır ve pek çok şifa sisteminde kullanılmaktadır.

Bir bilim insanı olan Valeria Hunt 1970’lerde bedendeki bazı bölgelerin çok hızlı elektrik salınımı ürettiğini buldu ve bu yerel enerji alanlarının kadim bilgilerde söz edilen "çakra" enerjisine karşılık geldiğini tespit etti.

Bu spiral enerji merkezleri spektogram analizi ve Kirlian tekniği ile de tespit edildi.

7 temel çakra olup bu çakraların her biri de 7 katmandır... Varoluş deneyimlerinin 7 seviyesi gibi bize ve atalarımıza ait bilgi ve deneyimlerinin izlerini taşırlar. Kök çakra, sakral çakra, solar plexus, kalp çakrası, boğaz çakrası, alin çakrası, tepe çakrası kadim bilgilerdeki 7 ana çakrayı ifade eder.

Kök çakra insanın ilk yaşam deneyiminin tutulduğu çakradır. Omurganın altında yer alır ve rengi kırmızıdır.

Kök çakra dünyada var olmakla ilgilidir ve dünyanın güçlü enerjileri için bir alıcıdır.

Kök çakra hayatta kalma enerjisini verir. Kişinin kendi ve diğerleri ile bağ kurmasını sağlar.

Kök çakra enerjiyi tepe çakrasına doğru gönderirken tüm çakraları da kuvvetlendirir.

Kök çakra emniyette olma ve güven hissini verir.

Kök çakra iskelet sistemine etki ederek desteklenme hissini verir.

“Kök çakra ile hayata tutunmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum”

“Kök çakra ile desteklemenin nasıl bir his olduğunu biliyorum”

“Kök çakra ile güvende olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum”


 

3 Kasım 2019/Ayşe Bilgen